بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
ممنوعیت واردات دو گونه ماهی زینتی

صادرات مرغ به عراق

واردات نهاده های محموله تراریخته

Fish & Seafood (Fishery Product)

عدم نیاز به ارسال پیامک

برنامه اجرایی اتصال به سامانه راهداری

قابل توجه وارد کنندگان گوشت

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: عدم ممنوعیت صادرات ( ٢٨/٦/١٣٩٥ )
آزاد شدن صادرات دام زنده به اقلیم کردستان عراق
رفع ممنوعیت صادرات دام زنده به اقلیم کردستان عراق

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: سامانه ردیابی ( ١/٦/١٣٩٤ )
قطع دسترسی شرکت های پلاک کوب
به اطلاع مسئولین قرنطینه میرساند یر اساس دستور ریاست سازمان کلیه دسترسی شرکت های پلاکوب که دام های صادراتی را پلاک کوبی مینمایند را به سامانه ردیابی قطع نمایید لذا خواهشمند است ....

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: واردات آبزیان ( ٣١/٥/١٣٩٤ )
لیست آبزیان زینتی مجاز
بپیوست لیست آبزیان زینتی مجاز اعلام می گردد

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: صادرات دام زنده (سبك ) ( ٢٨/٥/١٣٩٣ )
فرآيند صادرات دام زنده ( سبك )
بدين وسيله به اطلاع مسئولين قرنطينه استانها و متقاضيان صادرات دام زنده ميرساند در اجراي دستورالعمل 36327/45/93 مورخه 26/5/93 جهت صادرات دام زنده ( سبك ) مطابق روش ذيل اقدام نمايند :

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: صادرات گوساله ( ٢٨/٣/١٣٩٣ )
دستورالعمل و بخشنامه صادرات گوساله
بدين وسيله به اطلاع مسئولين قرنطينه استانها ميرساند متقاضيان صادرات گوساله نيازي به مراجعه به سازمان مركزي نداشته و استانها مطابق بخشنامه پيوست اقدام نماييد.

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: دولت الكترونيك ( ٢٣/٨/١٣٩٠ )
اطلاعيه ثبت شركت هاي صادر كننده
دفتر قرنطينه و اموربين الملل سازمان دامپزشكي كشور در راستاي گسترش دولت الكترونيك و كاهش مراجعات اشخاص حقيقي و حقوقي صادر كننده .....

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: ضوابط و مقررات ( ١/٣/١٣٩٠ )
ضوابط و مقررات كلي صادرات و واردات
قابل توجه متقاضيان واردات و صادرات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي و نهاده هاي خوراك دام به اطلاع ميرساند مقررات و ضوابط جهت اقلام فوق الذكر به شرح ذيل ميباشد كه متقاضيان موظف به رعايت اين موارد مي باشند :

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: الزام ارايه گواهي راديو اكتيو ( ٢٣/١/١٣٩٠ )
واردات آبزيان و فرآورده ها
بدينوسيله به اطلاع ووارد كنندگان آبزيان و فرآورده ها ميرساند از ابنداي سال جاري ترخيص محموله ها منوط به ارايه گواهي سازمان انرژي اتمي كشور مبدا ميباشند لذا ......

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم پرسشنامه واردات دام ( ٦/٩/١٣٨٩ )
فرم پرسشنامه سايت قرنطينه دامي
كليه متقاضيان واردات دام زنده موظف هستند قبل از درخواست واردات به دفتر قرنطينه ......

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم درخواست واردات دام زنده ( ١٤/١١/١٣٨٨ )
درخواست واردات انواع دام اعم از نگهداري و يا كشتاري
فرم شماره 2- مدارك مورد نياز مربوط به درخواست واردات انواع دام اعم از نگهداري و يا كشتاري ، طيور

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: صدور مجوز بهداشتي وردات ( ١٠/١١/١٣٨٨ )
لزوم ارائه اصل پرفرما
به اطلاع كليه متقاضيان محترم واردات ميرساند بر اساس دستورالعمل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ايران ،كليه وارد كنندگان .............

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: نمونه پرفرما ( ٢٠/١٠/١٣٨٨ )
نمونه پرفرما جهت واردات گوشت
جهت ارايه درخواست جهت واردات گوشت قرمز و سفيد ارايه پرفرما با مشخصات ذيل الزامي است .

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: ليبل گوشت ( ١٦/٨/١٣٨٨ )
ليبل سردست گوشت گوساله منجمد وارداتي


فرم هاي درخواست واردات و صادرات: ليبل گوشت ( ١٦/٨/١٣٨٨ )
ليبل بغل ران گوشت گوساله منجمد وارداتي


فرم هاي درخواست واردات و صادرات: ليبل گوشت ( ١٦/٨/١٣٨٨ )
ليبل فيله گوشت گوساله منجمد وارداتي


فرم هاي درخواست واردات و صادرات: ليبل گوشت ( ١٦/٨/١٣٨٨ )
ليبل راسته گوشت گوساله منجمد وارداتي


فرم هاي درخواست واردات و صادرات: ليبل گوشت ( ١٦/٨/١٣٨٨ )
ليبل گردن گوشت گوساله منجمد وارداتي


فرم هاي درخواست واردات و صادرات: ليبل گوشت ( ١٦/٨/١٣٨٨ )
ليبل ران گوشت گوساله منجمد وارداتي


فرم هاي درخواست واردات و صادرات: قابل توجه همكاران و متقاضيان واردات ( ٤/٨/١٣٨٨ )
فرم جديد پرفرما جهت واردات محموله دام زنده و فرآورده هاي خام دامي
بر اساس اعلام وزارت بازرگاني جهت واردات فرم پرفرما بايد مطابق فرم ذيل تكميل و ارايه گردد لذا متقاضيان بايد جهت واردات مطابق فرم ذيل پرفرما را تكميل و به همراه مدارك مورد نياز به اداره قرنطينه تحويل فرمايند.

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: ليبل گوشت ( ١٨/٧/١٣٨٨ )
ليبل قلوه گاه گوشت گوساله منجمد وارداتي


صفحه بعدي آخرين صفحه
 رديفهاي 1 تا 20 از کل 26 رديف