اطلاعات جغرافيايي بيماريها
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
لیست کشتارگاه های دام و طیور کشور

الزام دریافت کارت هوشمند خودرو

ثبت کدرهگیری خودرو

ثبت اطلاعات صادر کنندگان

نحوه درج کد رهگیری بر روی مرغ کشتار شده

باز بینی کد پستی و در اطلاعات مقصد

استفاده از پورت جديد

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: صادرات دام زنده (سبك ) ( ٢٨/٥/١٣٩٣ )
فرآيند صادرات دام زنده ( سبك )
بدين وسيله به اطلاع مسئولين قرنطينه استانها و متقاضيان صادرات دام زنده ميرساند در اجراي دستورالعمل 36327/45/93 مورخه 26/5/93 جهت صادرات دام زنده ( سبك ) مطابق روش ذيل اقدام نمايند :

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: ضوابط و مقررات ( ١/٣/١٣٩٠ )
ضوابط و مقررات كلي صادرات و واردات
قابل توجه متقاضيان واردات و صادرات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي و نهاده هاي خوراك دام به اطلاع ميرساند مقررات و ضوابط جهت اقلام فوق الذكر به شرح ذيل ميباشد كه متقاضيان موظف به رعايت اين موارد مي باشند :

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: الزام ارايه گواهي راديو اكتيو ( ٢٣/١/١٣٩٠ )
واردات آبزيان و فرآورده ها
بدينوسيله به اطلاع ووارد كنندگان آبزيان و فرآورده ها ميرساند از ابنداي سال جاري ترخيص محموله ها منوط به ارايه گواهي سازمان انرژي اتمي كشور مبدا ميباشند لذا ......

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم پرسشنامه واردات دام ( ٦/٩/١٣٨٩ )
فرم پرسشنامه سايت قرنطينه دامي
كليه متقاضيان واردات دام زنده موظف هستند قبل از درخواست واردات به دفتر قرنطينه ......

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم درخواست واردات دام زنده ( ١٤/١١/١٣٨٨ )
درخواست واردات انواع دام اعم از نگهداري و يا كشتاري
فرم شماره 2- مدارك مورد نياز مربوط به درخواست واردات انواع دام اعم از نگهداري و يا كشتاري ، طيور

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: صدور مجوز بهداشتي وردات ( ١٠/١١/١٣٨٨ )
لزوم ارائه اصل پرفرما
به اطلاع كليه متقاضيان محترم واردات ميرساند بر اساس دستورالعمل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ايران ،كليه وارد كنندگان .............

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: نمونه پرفرما ( ٢٠/١٠/١٣٨٨ )
نمونه پرفرما جهت واردات گوشت
جهت ارايه درخواست جهت واردات گوشت قرمز و سفيد ارايه پرفرما با مشخصات ذيل الزامي است .

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: قابل توجه همكاران و متقاضيان واردات ( ٤/٨/١٣٨٨ )
فرم جديد پرفرما جهت واردات محموله دام زنده و فرآورده هاي خام دامي
بر اساس اعلام وزارت بازرگاني جهت واردات فرم پرفرما بايد مطابق فرم ذيل تكميل و ارايه گردد لذا متقاضيان بايد جهت واردات مطابق فرم ذيل پرفرما را تكميل و به همراه مدارك مورد نياز به اداره قرنطينه تحويل فرمايند.

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم شماره 6 ( ١/٧/١٣٨٨ )
فرم هاي درخواست واردات آبزيان
جهت دريافت مجوز واردات آبزيان بايستي مطابف شرايط ذيل اقدام گردد :

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم شماره 5 ( ١/٧/١٣٨٨ )
فرم درخواست صادرات پاي مرغ
جهت صادرات پاي مرغ بايد اطلاعات ذيل را تكميل و ارايه دهيد .....

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم شماره 4 ( ٢٢/٦/١٣٨٨ )
مربوط به درخواست واردات گوشت قرمز و گوشت مرغ
اين فرم را بايد در سر يرگ شركت تايپ نموده و با مدارك خواسته شده به دفتر قرنطينه ارايه نماييد...

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم شماره 3 ( ٢٢/٦/١٣٨٨ )
مربوط به درخواست واردات ماهي مصرف خانوار و كارخانجات كنسرو سازي وار و صنعتي
اين فرم را بايد در سر يرگ شركت تايپ نموده و با مدارك خواسته شده به دفتر قرنطينه ارايه نماييد...

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم شماره 2 ( ٢٢/٦/١٣٨٨ )
مربوط به درخواست واردات انواع دام ،طيور وآبزيان زنده
اين فرم را بايد در سر يرگ شركت تايپ نموده و با مدارك خواسته شده به دفتر قرنطينه ارايه نماييد...

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم درخواست واردات ( ٢٢/٦/١٣٨٨ )
انواع غذاي دام ،طيور وآبزيان بصورت بسته بندي شده- فله
اين فرم را بايد در سر يرگ شركت تايپ نموده و با مدارك خواسته شده به دفتر قرنطينه ارايه نماييد...

 رديفهاي 1 تا 14 از کل 14 رديف