بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست کد کالاهای قرنطینه

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

صدور مجوز بهداشتی واردات VIP

رفع اشکال در بالا آمدن سامانه

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي فرآورده هاي غير خوراكي:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال فرآورده هاي خام غير خوراكي
حمل و نقل ( پوست خام ، سالامبور ، وت بلو و كراست )
حمل و نقل ( پوست خام ، سالامبور ، وت بلو و كراست ) :
1- 2 – 2 .پوست تازه استحصال شده بايد عاري از محتويات ، مواد ، فضولات دام ، خون آبه حاصل از كشتار بوده و داراي گواهي بازرس بهداشتي دامپزشكي باشد . پوست پس از شستشو بايد روي پالت و يا نرده هاي چوبي به مدت 3-2 ساعت قرار داده شود تا آب آن خارج گردد.
2- 2 – 2 . پوست هاي استحصالي بايد حداكثر تا 6-4 ساعت بعد از كشتار نمك سود گردد.
3- 2 – 2 . پوست فقط به صورت نمك سود ( مرطوب – خشك ) مي تواند در سطح كشور از استاني به استان ديگر حمل شود.
4- 2 – 2 .حداقل مدت نگهداري پوست هاي نمك سود قبل از حمل يك هفته مي باشد.
5- 2 – 2 . نظر به اينكه سالامبور در هنگام عمل آوري در داخل نمك و اسيد غوطه ور مي شود هر چند از لحاظ انتقال عوامل بيماريزا عاري گرديده ، بايد از آلودگي ثانوي آن جلوگيري شود.
6- 2 – 2 . رطوبت سالامبور در حدي باشد كه در اثر تماس با دست آن را تر كند و نبايد خشك و يا به حدي خيس باشد كه آب از آن خارج شود.
7- 2 – 2 . حمل وت بلو بايد در كيسه هاي پلاستيكي بوده و از در معرض هوا بودن آن جلوگيري گردد .
8- 2 – 2 . قبل از حمل وت بلو ، بايد بررسي گردد كه وت بلو دچار قارچ زدگي نشده باشد.
9- 2 – 2 . قبل از حمل وت بلو و سالامبور كاملاً آبگيري شده باشد و مرطوب باشد.
10- 2 -2 . خودروي حامل پوست ( خام ، وت بلو و سالامبور ) مي بايست داراي چادر بوده باشد و قابليت پلمپ داشته باشد.