اطلاعات جغرافيايي بيماريها
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
موافقت بيمه با پلاك هي باركد دار

درج كد رهگيري در بارنامه


آدرس جديد سايت قرنطينه

آموزش سامانه ثبت مجوز هاي واردات ،صادرات و ترانزيت

اصلاح تعرفه جوجه و مرغ

حذف كاغذ در مكاتبه با وزارت صنعت ،معدن و تجارت

اخبار: پلاك باركددار دام ( ٢٩/١٢/١٣٩٢ )
موافقت بيمه با پلاك هي باركد دار
بدينوسيله به اطلاع همكاران ميرساند صندوق بيمه كشاورزي ايران موافقت خود را در خصوص استفاده از پلاك هاي باركددار بعنوان شناسه دام اعلام كرد كه بپيوست نامه ....

اخبار: گواهي بهداشتي حمل ( ٢٠/١٢/١٣٩٢ )
درج كد رهگيري در بارنامه
اقدام استان مازندران درالزام درج كد رهگيري گواهي هاي جمل بهداشتي در بارنامه هاي صادره جهت خودروهاي حامل دام زنده و. فرآورده هاي خام دامي

اخبار: اطلاعيه ( ٥/١٢/١٣٩٢ )
آدرس جديد سايت قرنطينه

به اطلاع كليه كاربران ميرساند آدرس جديدي سايت قرنطينه به شرح ذيل است لطفا به كاربراني كه دسترسي ندارند اطلاع رساني نماييد به جاي - از نقطه استفاده شود
                                                    www.e.ivo.ir


اخبار: جلسه روساي قرنطينه ( ١٧/١٠/١٣٩٢ )
آموزش سامانه ثبت مجوز هاي واردات ،صادرات و ترانزيت
بدينوسيله به اطلاع مسئولين قرنطينه استانها ميرساند در روز چهارشنبه مورخ 25/10/92 جلسه آموزش سامانه  ثبت مجوز هاي واردات ،صادرات و ترانزيت در محل سالن جلسات سازمان تشكيل ميگردد .....

اخبار: اصلاحيه تعرفه ( ١٧/٩/١٣٩٢ )
اصلاح تعرفه جوجه و مرغ
بدينوسيله به اطلاع همكاران صادر كننده مجوز هاي حمل بهداشتي ميرساند تعرفه مرغ و جوجه بشرح پيوست به هر قطعه 50 ريال تغيير نموده است.

اخبار: ارايه كد 16 رقمي بازرگاني ( ٧/٨/١٣٩٢ )
حذف كاغذ در مكاتبه با وزارت صنعت ،معدن و تجارت
قابل توجه مسئولين قرنطينه و شركت هاي وارد كننده دارو ، واكسن ، مواد بيولوژيك ، تجهيزات آزمايشگاهي ، دام زنده و فرآورده هاي خام دامي در خصوص دريافت مجوز بهداشتي واردات  و ترخيص  

اخبار: تحويل اقلام ( ٤/٨/١٣٩٢ )
ليست اقلام تخصيصي دفاتر قرنطينه استانها
قابل توجه مسئولين قرنطينه استانها جهت دريافت اقلام تخصيصي

اخبار: دستورالعمل ( ٣٠/٧/١٣٩٢ )
دستورالعمل شناسايي رديابي دام زنده و فرآورده هاي خام دامي
قابل توجه مسئولين دفاتر قرنطينه، نظارت بهداشتي ، مبارزه ( طيور ، آبزيان و دام ) بپيوست دستورالعمل ابلاغي رياست محترم سازمان در خصوص ....

اخبار: قابل توجه مسئولين قرنطينه ( ٢٨/٧/١٣٩٢ )
آيكن جديد حذف گواهي بهداشتي
مسئولين قرنطينه استانها توجه فرمايند جهت حذف گواهي بهداشتي صادره مطابق فايل .......

اخبار: ممنوعيت واردات ( ٢/٧/١٣٩٢ )
ممنوعيت واردات فرآوردههاي خام دامي از تركيه
بدينوسيله به اطلاع كليه مسئولين قرنطينه استانها ( علي الخصوص مرزي) ميرساند تا اطلاع ثانوي واردات فرآورده هاي خام دامي از منشا تركيه ممنوع مي باشد

اخبار: درج اطلاعات در سامانه ( ٥/٦/١٣٩٢ )
نحوه درج اطلاعات در سامانه ستاد قاچاق كالا و ارز
بدينوسيله به اطلاع كليه مسئولين قرنطينه استانهايي كه مجاز به صدور مجوز واردات مي باشند ميرساند از تاريخ 09/06/1392 كليه مجوز هاي واردات ( VIP ) صادره مي بايست ......

اخبار: پلاك كوبي ( ١٢/٤/١٣٩٢ )
الزام پلاك كوبي دام هاي خروجي استان ها

بدينوسيله به اطلاع كليه مسئولين قرنطينه استانها ميرساند بر اساس بخشنامه شماره 16612/40/92 مورخه 11/03/92 بپيوست كليه دام هاي خروجي استانها ميبايست با پلاك هاي باركددار ،پلاك كوبي شده ...
www.trace.ivo.ir


اخبار: صدور گواهي بهداشتي ( VIP ) ( ٢٨/١/١٣٩٢ )
قابل توجه استانهاي مرزي
قابل توجه مسئولين قرنطينه استانهاي گيلان، مازندزان، خراسان رضوي، هرمزگان، خوزستان، آ-غربي ، بوشهر و اردبيل

اخبار: ممنوعيت ( ٩/١٢/١٣٩١ )
ممنوعيت حمل و نقل دام زنده
به اطلاع كليه همكاران و كاربران ميرساند بر اساس بخشنامه شماره 81609/70/91 مورخه 23/11/91 صدور گواهي بهداشتي حمل و نقل دام زنده به مقصد استانهاي ذيل فعلا ممنوع ميباشد لذا خواهشمند است .....

اخبار: مهم مهم مهم ( ١٨/١١/١٣٩١ )
تغيير آدرس سايت قرنطينه
به اطلاع كليه كاربران سايت مي رساند آدرس جديد سايت قرنطينه بشرح ذيل است لطفا من بعد از اين آدرس جهت ورود به سايت استفاده نماييد
www.e.ivo.ir


اخبار: اطلاعيه ( ١٧/١١/١٣٩١ )
نصب نرم افزار IP-Phone
بدينوسيله به اطلاع همكاران قرنطينه در استانها ميرساند با عنايت به تحويل .........

اخبار: خيلي مهم - آني ( ١٣/١٠/١٣٩١ )
خيلي مهم
به اطلاع همكاران و استفاده كنندگان از سايت ميرساند آدرس سايت پلاك گذاري به www.trace.ivo.ir تغيير يافته و همچنين در صورت قطع شدن سايت شبكه يك پارچه قرنطينه از آدرس هاي زير جهت ورود به سايت استفاده نماييد :
http://217.66.209.70
 http://31.184.172.65


اخبار: صدور گواهي بهداشتي ( ٢٦/٩/١٣٩١ )
گواهي بهداشتي جهت دام زنده و فرآورده هاي خام دامي
بر اساس ماده 3 قانون سازمان دامپزشكي مصوب سال 1350 نقل و انتقال كليه محموله هاي دام زنده ، فرآورده هاي خام دامي و خوراك دام ميبايست با موافقت سازمان داپزشكي باشد متن قانون بشرح .....

اخبار: تعرفه جديد ( ١٩/٢/١٣٩١ )
نرخ تعرفه هاي دولتي جديد دامپزشكي مصوب هئيت وزيران
با عنايت به اعلام امور مالي سازمان دامپزشكي در سايت سازمان دامپزشكي لينك مربوطه بشرح

اخبار: دولت الكترونيك ( ٢٣/٨/١٣٩٠ )
اطلاعيه ثبت شركت هاي صادر كننده
دفتر قرنطينه و اموربين الملل سازمان دامپزشكي كشور در راستاي گسترش دولت الكترونيك و كاهش مراجعات اشخاص حقيقي و حقوقي صادر كننده دام زنده و فرآورده هاي خام دامي و نهاده هاي خوراك دام اقدام به راه اندازي پورتال مكاتبات الكترونيك

صفحه بعدي آخرين صفحه
 رديفهاي 1 تا 20 از کل 28 رديف